Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Legetjenesten i Tysfjord

09.01.2008
Legesenteret1_250x166Her finner du informasjon om legetjenesten i kommunen.
Kjøpsvik legekontor
Prestegårdsveien 1 
8590 KJØPSVIK
   
Telefon: 90 70 55 77
Faks: 75 21 15 74


Åpningstid alle hverdager kl. 08.00 -15.00

Telefontid:
Mandag til torsdag 
kl. 12.30 - 14.30
Fredag kl. 09.00 - 11.00.


Blodprøvetaking mandag - torsdag kl. 08.30 - 11.00

 
 

Drag legekontor
8270 DRAG
   
Telefon: 90 70 55 77
Faks: 75 21 15 75Åpningstid alle hverdager kl. 08.00 - 15.00
Telefontid kl. 12.30 til 14.30

Blodprøvetaking mandag - torsdag kl. 08.30 - 11.00

 

 

Utenfor kontortid kan legevaktsentralen kontraktes på tlf. 116 117.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp kontakt Medisinsk nødhjelp på tlf. 113.

 

Nyttige lenker:
 • Trygdeetaten
  Tjenesten gir en oversikt over dine rettigheter og hvilke ytelser folketrygden gir ved sykdom og gravferd, arbeidsløshet, m m .
 • Fastlegeordningen - Lover og forskrifter
 • Rehabiliteringssenteret - Nord-Norges kurbad AS
  Tilbud til pasienter med revmatiske sykdommer, nevrologiske lidelser, lidelser i muskler og ledd, pasienter som trenger opptrening etter operasjoner og skader og hjerte-karsykdom.
 • Montebello-Senteret
  Senteret drives som en stiftelse administrert av Det Norske Radiumhospital. Rehabeliteringsinstitusjon som retter seg spesielt mot kreftpasienter og holder kurs for pasienter, pårørende og helsepersonell.
 • IKS - Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser.
 • Ung
  Dette er et nettsted drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og som retter seg spesielt mot ungdom. Her får tas blant annet temaet spiseforstyrrelser opp.