Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Byggesak

Ledige tomter

Det finns ledige tomter i regulerte felt i Kjøpsvik og på Drag.

Som et tiltak for å få opp byggeaktiviteten har kommunestyret vedtatt å sette prisen på tomter i nåværende regulerte opparbeidet tomtefelt til kr.0.-.

Prisen er eks. oppmålingsgebyr og tilknytningsavgift, og vann og avløp til nærmeste kum slik tomtefeltet i dag er opparbeidet.

Ledige tomter utlyses, tilbudet opprettholdes i inntil 2 år eller til tomtene er overdratt til individuelle erververe. Dersom tildelt tomt ikke er bebygd av erverver innen 2 år går tomten tilbake til kommunen.

Dersom du vil vite mer om hvilke tomter som er ledig kan du kontakte teknisk etat.