Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Drag aktivitetspark

Drag Aktivitet og Drag fotballklubb sammen med Tysfjord kommune tok i 2004 initiativ til å tilrettelegge for fritidsaktiviteter på Drag med den målsetting å skape et godt og trykt nærmiljø for innbyggerne. Som et ledd i dette ble Drag Aktivitetspark BA stiftet.

På bakgrunn av utarbeidet forprosjekt søkte Tysfjord kommune Direktoratet for naturforvaltning (DN) om 100 % finansiering av erverv av et areal på ca 200 da på østsiden av Hamnvatnet.

DN forutsetter at det utarbeides reguleringsplan over området som viser benyttelse av de ervervede arealene til allmenn bruk. DN forutsetter også at kommunen står som søker om finansiering.

Tysfjord kommunen rolle i prosjektet framgår av kommunestyrets vedtak i 2004 hvor kommunen forutsetter at tilskuddet dekker de totale omkostninger ved ervervet. Det må videre utarbeides en avtale med Drag aktivitetspark BA som omfatter utvikling og drift av området i samsvar med intensjonene for ervervet.

I kommunestyrets vedtak framgår det at kommunen gjennomfører reguleringsarbeidet i henhold til DN’s forutsetninger.

Kommunenes planlegger har nå ferdigstilt reguleringsplanarbeidet og A/S Salten Kartdata har foretatt digitalisering og kartframstilling på basis av utarbeidet planmanus.

Planen omfatter et landareal på ca. 450 dekar, beliggende sør for Drag sentrum og øst for Hamnvatnet med atkomst fra Rv. 827.

Planens formål er, i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, å sikre friluftsområder for allmennheten tilknyttet Drag tettsted, samtidig som det avsettes arealer til planlagte sports- og fritidsaktiviteter.


Aktiviteter i Drag Aktivitetspark PDF document ODT document