Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
Drag skole

Drag skole

Drag skole 
8270 DRAG
   
Telefon: 75 78 57 00
Faks: 75 78 57 01
E-post: Drag skole
Rektor: Britt-Karin Hansen
Inspektør: 75 78 57 04
Rådgiver/ SFO leder: 75 78 57 09
Arbeidsrom u-skolen: 75 78 57 16
Arbeidsrom mellomtrinn: 75 78 57 15
Arbeidsrom småskolen: 75 78 57 17
   
Nettside: http://drag.tysfjordskolen.no

 

Drag skole er en 1-10 skole med 118 elever og totalt 28 ansatte.
Drag skole underviser etter K-06 samisk og har lulesamisk og norsk som førstespråk. Det gis undervisning i samisk 2 og samisk 3. Skoleåret 17/18 er det 31 elever som har lulesamisk som førstespråk.


Skolen deltar skoleåret 17/18 i den nasjonale satsingen  Ungdomstrinn i utvikling og har valgt lesing som satsingsområde. Deltakelse i Vurdering for læring ble avsluttet våren 2017. Det arbeides systematisk med læringsmiljøet, med fokus på klasseledelse og gode rutiner.

Drag skole er aktiv innen friluftsliv med mange overnattingsturer fra og med 4. klassetrinn. 1.- 4. trinn har uteskole en dag pr. uke. Hvert 3. år går elevene på 8.-10. trinn på en ukes fjelltur fra Vaisaluokta til Hellmobotn.


Ny fløy med klasserom for 1.- 4. trinn, nytt personalrom og arbeidsrom for lærere ble tatt i bruk høsten 2012. 
 

 

Drag skole 4_200x150.jpg  Drag skole 1_200x150.jpg