Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

220 ansatte deltok på fagdag om forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge

14. og 15. feb møttes totalt ca 220 ansatte som jobber med barn og unge, på Storjord, Tysfjord, til en dag med repetisjon og påfyll av kompetanse knyttet til å samtale med barn, og til å håndtere situasjoner med mistanke om vold og seksuelle overgrep i samarbeid med politi og barnevern.

 

 

fagdag_forelesere.png
F.v.: Gunnar Solstrøm, Hanne Johnsen, Berit Voktor, Anna Margrete Flåm, Oddrun Kvammen, Are Evang (Foto: T.E.Rønne)

 

En arbeidsgruppe ledet av delprosjektleder Gunnar Solstrøm, enhetsleder oppvekst og utdanning, hadde forberedt dagen, der hovedinnholdet var knyttet til følgende bidrag:

Are Evang, leder Statens barnehus i Tromsø, presenterte barnehuset som et tverrfaglig kompetansemiljø underlagt politiet, som avhører og ivaretar alle barn og andre særlig sårbare, i saker vedr grov omsorgssvikt, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgrep.
Betydningen av å være sensitiv for små og store signaler barn gir, og av å være aktivt lyttende med bruk av åpne spørsmål når barn plutselig velger å betro seg til akkurat deg, ble løftet fram. Likeså at ansatte i ulike tjenester som møter barn og unge, ikke selv skal gjøre etterforskeroppgavene for å skape stor visshet om hva som har skjedd, men delta aktivt som lagspiller sammen med barnevern og politi, som har disse granskende og avklarende oppgavene.

Anna Margrete Flåm, psykolog v/ UiT Norges arktiske universitet, ga et innblikk i forskningsbasert grunnkunnskap om samtaler med barn og om utfordringene i å se tegn på seksuelle overgrep.
Hun poengterte betydningen av at kunnskap og innsikt til å se årsaker og sammenhenger, gjør vanskelige situasjoner begripelige. Og at dette koblet med en opplevelse av at det er meningsfylt å gjøre noe med det, og at det er håndterbart, skaper mestringsmuligheter og et styrket vern mot psykiske lidelser og skader som følge av å stå i/tett på svært vanskelige situasjoner.
Hun omtalte også det ubehagelige faktum at vi lever med overgripere blant oss,- og at disse er kvinner og menn du ikke kan se eller definere som overgripere,- jfr uttrykket: "Monsters don't get close to children,- nice men do"

Berit Voktor, helsesøster i Sortland kommune, og Oddrunn Kvammen, styrer i Prestelva barnehage i Sortland kommune, presenterte "Æe Mæ",- et systematisk undervisningsprogram om kropp, grenser, seksualitet og overgrep, brukt i barnehager og skoler i Sortland kommune.  De omtalte både implementeringsprosessen, med den motstand og omstilling den ga, og presenterte på praksisnært og svært inspirerende vis hvordan de helt konkret jobber.  
Hanne Johnsen, forfatter/red. av boka "Vekst i det vanskelige - utsatte barns liv og fortellinger" bidro som konferansier og prosessleder ved gruppearbeid.

 

fagdag_deltakere.png
Gruppearbeid.  (foto: T.E.Rønne)